• Радиш без уговора?
 • Зарада ти је непријављена?
 • Део зараде ти је непријављен?
 • Нису ти уплаћивани трошкови за социјално и здравствено?

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања покренуло је акцију
Реци НЕ раду на црно!

Циљ акције је да се заштите радници који раде без уговора са послодавцем, као и сви они запослени који нису пријављени на социјално и здравствено осигурање. Кампања треба да укаже послодавцима на неопходност поштовања закона и Устава РС, те охрабри раднике да узму активно учешће у кампањи и дају свој допринос решавању изазова рада на „на црно“. За разлику од таквих пракси, онлајн програмери и оператери поштују усвојена правила. Када је реч о зарадама, најбоља слот игра исплаћује све добитке одмах, тако да играчи не долазе у ситуацију да имају проблема са исплатама или поштовањем закона.

Током 2017. године,

89%

радника који су радили  „на црно“
НАКОН ПРИЈАВЉЕНОГ СЛУЧАЈА
РАДЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНСКИМ
РЕШЕЊИМА ДРЖАВЕ!

ШТА ДА РАДИШ
АКО РАДИШ НА ЦРНО?

Да ли имаш потписан и оверен уговор са својим послодавцем?

Да ли послодавац комплетну твоју зараду уплаћује на текући рачун?

Да ли послодавац на име твоје зараде уплаћује све трошкове за социјално и здравствено осигурање?

Да ли као запослени имаш важећу здравствену књижицу оверену од стране Вашег послодавца?

Немаш потписан и оверен уговор са својим послодавцем?

Да ли послодавац комплетну твоју зараду уплаћује на текући рачун?

Да ли послодавац на име твоје зараде уплаћује трошкове за социјално и здравствено осигурање?

Да ли као запослени имаш важећу здравствену књижицу оверену од стране послодавца?

Честитамо. Имате одличног послодавца.

АКО НЕ РАДИШ

НА ЦРНО

 • загарантовано ти је право на здравствену заштиту и пензију
 • загарантовано ти је право на здравствену заштиту за децу и незапосленог супружника
 • потписан радни уговор обавезује послодавца да ти исплати утврђену зараду и уплати све трошкове на име социјалног и здравственог осигурања
 • загарантовано ти је право на плаћени годишњи одмор у трајању од минимум 20 радних дана
 • загарантовано ти је право на плаћени годишњи одмор већ после месец дана непрекидног рада од дана заснивања радног односа
  имаш право на плаћено боловање, које је одобрено од стране надлежног здравственог органа и које не може бити основ за отказ уговора о раду
 • имаш право на умањење трошкова за социјално и здравствено осигурање уколико као запослен имаш предузетничку фирму из сталног радног односа
 • имаш могућност да оствариш право на оптималан банкарски кредит уколико ти је пријављен цео износ зараде